TEstar att skriva här

Runt om i världen blir samhällsfrågor allt mer kopplade till digitaliseringen. Detta ställer nya och högre krav på medborgarna gällande medie- och informationskunnighet, inte minst utifrån ett demokratiperspektiv. Om detta handlar detta nummer av noll27 som inleds med en artikel om den internationella Unesco – konferensen Global Media and Information Literacy Feature Conference.

Du kan också läsa om Statens medieråds aktuella lägesrapport gällande MIK i Sverige, om två Wikimediakampanjer riktade till bibliotek, om MIK, myter och folkbildning, om Internetstiftelsen och åldersskillnader gällande digital kunskap, om journalistik i förändring, om AI och Deepfakes, och om Marika Alneng som reflekterar kring bibliotekens MIK-arbete tre år efter sin bok Folkbibliotek i förändring.

Inledningstexten skrivs av professor Ulla Carlsson, Utblick besöker Mongoliet, profilen är regeringens särskilde utredare Carl Heath, och kåserar gör Özz Nûjen.